Menu Close

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2023./2024.

Dječji vrtić Vukovar I
Eugena Kvaternika 27
32 000 Vukovar

KLASA: 601-01/23-01/01
URBROJ: 2196/1-13–1-23-45
U Vukovaru, 2. lipnja 2023.

Na temelju članka 10. i 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar I, KLASA: 601-07/23-02/01, URBROJ: 2196/1-13-04-23-01 od 26. travnja 2023., donose se

Rezultati upisa za pedagošku godinu 2023./2024.

Inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece će se provoditi od ponedjeljka, 12.6.2022. do petka 16.6.2022. u objektima za koje su roditelji zatražili upis djeteta ili je telefonski dogovorena alternativa.

Točni termini inicijalnih razgovora bit će naknadno objavljeni.

Inicijalni razgovori se provode s roditeljima sve djece koja će do 30.9. napuniti godinu dana. Roditelji djece koja će napuniti godinu dana nakon 30.9. (tijekom pedagoške godine) trebaju se javiti deset dana prije napunjene godine dana djeteta na broj 414-709 (uprava) i zatražiti termin za inicijalni razgovor. Roditelji čija djeca pune godinu nakon 30.9. potpisuju ugovor o čuvanju mjesta (krajem kolovoza) i na potpisivanje ugovora je dovoljan potpis jednog roditelja.

Na inicijalni razgovor je dovoljan dolazak jednog roditelja i djeteta. Na inicijalni razgovor je potrebno donijeti presliku cijepnog kartona djeteta i liječničku potvrdu. Roditelji koji nisu poslali popunjen inicijalni upitnik – trebaju ga donijeti na inicijalni razgovor.

UKOLIKO SE RODITELJI NE POJAVE NA INICIJALNOM RAZGOVORU, SMATRAT ĆEMO DA SU ODUSTALI OD VRTIĆA.

Potpisivanje ugovora će se provoditi tijekom kolovoza. Datumi će biti naknadno objavljeni na mrežnoj stranici vrtića, no predviđeno je u razdoblju od 21.-25.8.2023.

UKOLIKO SE RODITELJI NE POJAVE NA POTPISIVANJU UGOVORA, SMATRAMO DA SU ODUSTALI OD VRTIĆA. 

CENTRALNI OBJEKT
REALIZIRANI ZAHTJEVI
RB.IME I PREZIMEDATUM ROĐENJABROJ BODOVA
1.I. B.9.12.2022.45
2.K. R.7.7.2022.45
3.J. J.13.5.2021.45
4.M. K.21.4.2020.45
5.L. I.13.9.2018.40
6.M. M.25.5.2022.40
7.D. M.15.9.2021.40
8.M. M.24.4.2020.40
9.M. M.28.5.2022.40
10.I. B.1.9.2022.40
11.N. T.9.4.2020.40
12.E. G. K.7.9.2021.40
13.L. K.11.2.2022.40
14.L. J. V.8.5.2021.40
15.E. K.6.4.2022.40
16.L. M.25.4.2021.40
17.K. M.10.6.2022.40
18.I. D.21.12.2020.40
19.N. V.14.10.2020.40
20.A. A.10.9.2022.40
PO LEPTIRIĆ
REALIZIRANI ZAHTJEVI
RB.IME I PREZIMEDATUM ROĐENJABROJ BODOVA
1.M. V.31.7.2020.DIREKTAN UPIS
2.D. G.22.11.2020.DIREKTAN UPIS
3.S. Š.12.2.2017.DIREKTAN UPIS
4.R. J.19.6.2021.DIREKTAN UPIS
5.P. O.13.11.2017.55
6.H. S.15.11.2018.50
7.A. B.31.3.2019.50
8.B. M.30.1.2018.50
9.D. S.19.3.2019.45
10.F. A. M.14.8.2017.45
11.F. P.28.9.2020.45
12.R. O.21.6.2017.45
13.R. T.4.10.2022.40
14.M. B.27.6.2022.40
15.A. K.23.6.2022.40
16.L. R.17.11.2022.40
17.D. S.14.3.2022.40
18.M. H.31.7.2022.40
19.F. P.3.1.2022.40
20.K. P.1.11.2021.40
21.M. P.1.11.2021.40
22.B. P.11.3.2021.40
23.M. M.14.12.2020.40
24.M. M.27.9.2021.40
25.L. G.19.12.2019.40
26.E. T.9.5.2021.40
27.M. S.4.3.2022.40
28.A. J.26.9.2022.40
29.K. A.17.11.2022.40
30.S. G.9.4.2020.40
31.L. H.25.7.2022.40
PO MITNICA
REALIZIRANI ZAHTJEVI
RB.IME I PREZIMEDATUM ROĐENJABROJ BODOVA
1.A. T.6.9.2020.DIREKTAN UPIS
2.D. M.27.5.2017.DIREKTAN UPIS
3.M. Š.29.8.2019.DIREKTAN UPIS
4.A. Z.-R.22.5.2019.DIREKTAN UPIS
5.M. C.6.11.2018.50
6.D. Đ.22.11.2021.45
7.P. G.30.6.2022.45
8.M. I.1.12.2020.45
9.M. M.1.11.2022.40
10.T. B.16.10.2021.40
11.D. M.10.6.2022.40
12.M. R.12.12.2022.40
13.A. B.21.7.2022.40
14.E. M.11.1.2022.40
15.F. K.23.6.2022.40
16.O. P.12.7.2022.40
17.A. M.3.8.2022.40
18.M. S.23.7.2022.40
19.P. V.22.4.2022.40
20.L. K.25.11.2021.40
21.R. B.30.3.2022.40
22.T. S.13.6.2021.40
PO SOTIN
REALIZIRANI ZAHTJEVI
RB.IME I PREZIMEDATUM ROĐENJA
1.M. Č.27.8.2020.
2.B. M.4.2.2021.
PO BOGDANOVCI
REALIZIRANI ZAHTJEVI
RB.IME I PREZIMEDATUM ROĐENJA
1.M. H.5.2.2020.
2.E. J.17.8.2020.
3.R. P.5.1.2021.
4.Z. D.2.11.2019.
5.S. D.23.10.2020.
6.P. S.19.1.2020.
7.K. B.25.6.2020.
8.M. G.11.12.2020.
PO VUKOVAR NOVI
REALIZIRANI ZAHTJEVI
RB.IME I PREZIMEDATUM ROĐENJABROJ BODOVA
1.P. M.4.9.2021.DIREKTAN UPIS
2.L. Š.14.1.2020.DIREKTAN UPIS
3.J. M.29.3.2018.45
4.R. D.23.8.2021.40
5.M. B.30.12.2022.40
6.E. P.18.8.2020.40
7.P. Đ.4.7.2022.40
8.L. P. G.7.8.2021.40
9.A. K.18.8.2022.40
10.L. K.30.4.2019.40
11.T. Č.24.2.2022.40
12.L. K.7.7.2020.40
13.D. V.26.6.2022.40
14.H. V.23.12.2022.40

Protiv Odluke o upisu može se izjaviti žalba u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o upisu.

Žalba se predaje neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom.

O žalbi protiv Odluke o upisu rješenjem odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana.

Ravnateljica
Mirjana Kulić

Povezane vijesti