POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA ”SUPER JE BITI RAZLIČIT”

30.6.2020. održana je početna konferencija EU projekta “Super je biti različit” vrijednosti 1.301.245,35 kuna, u potpunosti financiran sredstvima Europske unije.

Svrha je projekta unaprjeđenje kvalitete života potencijalno darovite djece i djece s teškoćama u razvoju uključivanjem u nove programe dječjih vrtića.

„Još jednom u sinergiji gradskih institucija, ovaj puta Razvojne agencije Vukovar, Dječjeg vrtića Vukovar I i Dječjeg vrtića Vukovar II imamo još jedan lijepi projekt koji je istovremeno usmjeren na one najranjivije skupine, djecu s teškoćama u razvoju, ali i na potencijalno darovitu djecu. Projektom se nude dva različita pristupa što je djeci u vrtiću posebno važno jer im se na ovaj način od najranije dobi pristupa na individualan način kako bi se svako dijete razvilo na najbolji način,“ rekla je zamjenica gradonačelnika Ivana Mujkić izražavajući zadovoljstvo što je Razvojna agencija Vukovar i na ovome projektu dala svoj doprinos te napomenula kako su u pripremi projekti koji će omogućiti drugu smjenu rada vrtića te projekt koji će se odnositi na asistente u vrtićima.

Korisnik ovoga projekta je Dječji vrtić Vukovar I, a partner Dječji vrtić Vukovar II.

Ravnateljica DV Vukovar I, Mirjana Kulić objasnila je koje sve aktivnosti projekt objedinjuje. “Projekt “Super je biti različit” usmjeren je na unaprjeđenje, razvoj i provedbu novih programa rada s potencijalno darovitom djecom i djecom s teškoćama u razvoju. S jedne strane, darovita i visokomotivirana djeca prepoznata su kao djeca koje u odnosu prema svojim vršnjacima mnogo toga čine prije, brže, drugačije i bolje, odnosno, dosljedno postižu značajno bolja (iznadprosječna) postignuća od svojih vršnjaka. S druge strane, djeca s teškoćama u razvoju nesporno su najranjiviji članovi društva, kojima je nužna višestruka zaštita i skrb u svim sferama života, a za njih će se putem ovog projekta moći učiniti više upravo zapošljavanjem psihologa”, rekla je Kulić.

DV Vukovar I ima certificiran program za rad s potencijalno darovitom djecom te će kroz provedbu projekta unaprijediti postojeći program te prenijeti svoja stručna znanja i vještine na razvoj istog programa u DV Vukovar II koji je partner na ovom projektu.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar II, Marina Latinović naglasila je kako pored dobrobiti koju ovaj projekt donosi vukovarskoj djeci, svakako će dobrobiti biti i za odgojitelje kojima će biti pružena edukacija na kojoj će dodatno jačati svoje kompetencije. “Osim navedenih benefita, poboljšat ćemo radne uvjete u svim objektima nabavom potrebnog didaktičkog materijala za provedbu ovih programa”, zaključila je Latinović.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskoga socijalnoga fonda u okviru provedbe programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima Kninu, Belom Manastiru, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Direktorica Vukovarske razvojne agencije, Vedrana Žilić naglasila je da je projekt “Super je biti različit” rezultat timskog rada gradskih ustanova, Razvojne agencije Vukovar i Grada posebnu zahvalu uputila ravnateljicama Dječjih vrtića Vukovar I i Vukovar II jer su aktivno sudjelovali u pripremanju projekata pruživši prave informacije o tome što je vukovarskim vrtićima najpotrebnije.