Menu Close

”Osvijestiti dijete da je vrijedno i važno samim time što postoji i mnogo toga zna, hoće i može, znači darovati mu zrcalo u kojem će zablistati njegova slika, dobra i uspješna odrasla čovjeka. Naučiti ga da zadovolji svoje potrebe za zabavom, moći, slobodom i ljubavi znači odškrinuti mu vrata sreći.”

Zabava s vodom na +35

U ove vruće dane roditeljima predlažemo jednostavne ideje i igre s djecom koje će vas rashladiti, skratiti vruće dane, a zasigurno i nasmijati. Glavni i nezaobilazni element je voda. Dijete...
Zabava s vodom na +35

Ljeto u vrtiću, da ili ne?!

Školarci su svoj zaslužen odmor od školskih obaveza dobili, a što je s djecom predškolske dobi? Imaju li oni pravo na praznike? Neki i dalje odlaze u vrtić, a neki...
Ljeto u vrtiću, da ili ne?!

PO Leptirić

Već i ptičice na granama znaju da djeca u Po Leptirić žive, uče, djeluju i misle EKO. Već nekoliko godine sustavno usvajaju nove spoznaje o tome kako biti odgovoran prema...
PO Leptirić

Oslikano pročelje PO Petrovci

U suradnji sa Dariom Krajinovićem oslikano je pročelje Područnog objekta Petrovci. Nadamo se da će djeci i mještanima Petrovaca izmamiti dodatni osmijeh na lice.
Oslikano pročelje PO Petrovci

Kukci i paučnjaci u skupini ”Ljubičice”

Čini se da su preko noći u skupinu ''Ljubičice'' došetali razni kukci i pauci.  Odgojiteljica Dora je kroz poticaj kraćeg igrokaza pozvala djecu istražiti upravo svijet kukaca i paučnjaka. Pomagali...
Kukci i paučnjaci u skupini ”Ljubičice”

REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar I,  KLASA: 601-02/18-02/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-7 od 17. travnja 2018. godine, Odluku o izmjeni i...
REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

” … s ponosom govorimo da dušu našega vrtića čine djeca, ali i djelatnici koji s puno ljubavi, stručnosti i požrtvovanja brinu i skrbe za svako dijete. Bogaćenjem djetetovog iskustva, pružanjem potpore igri, učenju i druženju nastojimo pomoći svakom djetetu da bezbrižno odraste. Naš rad i trud vodi vrtić u smjeru otvorene, fleksibilne i dinamične zajednice djece i odraslih. Kako su nam ljubav prema djetetu i skrb za njegove potrebe bile najjači motiv u ovoj dvadesetogodišnjoj priči, tako su nam sada upravo ta djeca budućnost našeg grada, oni su naša snaga i naše nasljeđe.