Menu Close

Vrtić za bolji život

Naziv projekta „Vrtić za bolji život“

Ciljanu skupinu projekta čine 2 dječja vrtića. Nositelj projekta je Dječji vrtić Vukovar I, a partner na projektu Dječji vrtić Vukovar II. Javili smo se na dostavu projektnog prijedloga pod nazivom „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Ukupna vrijednost projekta i ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 3.457.771,79 kuna.

Svrha projekta je osiguravanje potrebnih sredstava za poboljšanje kvalitete rada vukovarskih vrtića, a to će se postići produljenjem radnog vremena te usavršavanjem stručnog osoblja za pružanje usluga za djecu. Provedbom projekta unaprijediti će se usluge vukovarskih dječjih vrtića kroz produljenje radnog vremena, uspostaviti će se bolja ravnoteža poslovnog i obiteljskog života te će se u konačnici poboljšati kvaliteta života građana grada Vukovara.

Za vrijeme projekta produženo radno vrijeme vrtića je od 16.30 – 22.00 sata.

Do kraja provedbe projekta ciljana vrijednost broja djece uključene u uslugu produljenog radnog vremena vrtića je 60. U prvih 8 mjeseci provedbe projekta 54-ero djece uključeno je u usluge produljenog radnog vremena vrtića. Projektom je predviđena edukacija 20 osoba za provedbu programa odgoja za održivi razvoj, program prema koncepciji Marije Montessori, program inkluzivnog pristupa prema uključivanju djece s teškoćama rane i predškolske dobi te uvježbavanje vještina potrebnih za rad s djecom i za pružanje STEM edukacije. Također projektom je predviđena nabava opreme u svrhu unaprjeđenja usluga za vrtićku djecu. Projektom je izrađen vizualni identitet projekta te izrađene grafičke pripreme za sve promotivne materijale.  Tiskani su promotivni materijali sa znakovima vidljivosti (300 letaka, 2 roll up banera, 100 komada usb stickova, 100 dječjih kabanica, 100 podmetača za sjedenje te 100 šalica). Izrađeni su plakati i naljepnice za opremu.

Kroz projekt zaposlilo se 25 osoba. 22 osobe zaposlile su se za pružanje usluga u dječjim vrtićima u 6 objekata: 6 odgojiteljica, 2 psihologa, 6 spremačica, 6 pomoćnih kuharica i 2 domara. 3 osobe zaposlile su se za upravljanje projektom i administracijom: Voditelj projekta, Asistent na projektu i Administrativno financijski radnik.