Menu Close

Programi rada s djecom

Siječanj u Kockićima

U Kockićima (radionice za djecu visokih intelektualnih potencijala) smo tijekom siječnja usvajali početna znanja na osobnom računalu, uspoređivali smo osobno napredovanje i međusobno si pomagali u logičkim igrama. Kroz nekoliko susreta radili smo u Scratch programu. Kako odrediti likove, smjerove kretanja, pozadine i boje  osnovnom formiranju igrice, pokušavali smo individualno i u paru. Dodavali smo…

Počinju radionice za potencijalno darovitu djecu

I ove pedagoške godine, u sklopu projekta Super je biti različit, nastavljamo s radionicama za potencijalno darovitu djecu. Psihologinja vrtića provela je psihodijagnostičku procjenu djece, te je održan roditeljski sastanak na kojemu je roditeljima prenijela glavne karakteristike darovite djece i izazove u radu s njima. Odgojiteljice koje provode radionice predstavile su program rada s potencijalno…

KRAĆI PROGRAM RADA S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM

Od pedagoške godine 2018./2019. Planiramo realizirati i rad s potencijalno darovitom djecom. U pogledu rada s potencijalno darovitom djecom, darovitost smo definirali prema Korenu (1988) kao skup osobina koje omogućuju pojedincu da ima potencijale za dosljedno postizanje natprosječnih uspjeha u nekom društveno cijenjenom području. Potencijalno darovita djeca se mogu klasificirati kao djeca s posebnim potrebama…