Menu Close

Kutak za roditelje

OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE

Poštovani roditelji, potpisivanje ugovora provodit će se od 19.8. – 23.8. u upravi, tajništvo (Eugena Kvaternika 27) u vremenu od 7.30. do 14.30. UGOVOR  NIJE MOGUĆE SKLOPITI UKOLIKO SE RODITELJI NISU ODAZVALI NA INICIJALNI RAZGOVOR. Na potpisivanje ugovora potreban je potpis OBA RODITELJA. Roditelji čija djeca kreću s napunjenih godinu dana, tijekom pedagoške godine –…

POZIV NA RODITELJSKI SASTANAK

27. lipnja u  Centralnom objektu, Eugena Kveternika 27, održat će se roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece u 2019./2020. pedagoškoj godini. Roditeljski će se održati na sljedeći način:Roditelji čija su djeca upisana u PO Mitnica i Centralni objekt – 16.30. satiRoditelji čija su djeca upisana u PO Vukovar novi i PO Leptirić – 18.00. sati Olesja…

TERMINI INICIJALNIH RAZGOVORA

TERMINI INICIJALIH RAZGOVORA Poštovani roditelji, U nastavku objavljujemo termine inicijalnih razgovora. NA INICIJALNI RAZGOVOR JE DOVOLJAN DOLAZAK JEDNOG RODITELJA I DJETETA. Molimo roditelje koji su dužni određenu dokumentaciju da je donesu na inicijalni razgovor. Roditelji djece koja vrše godinu dana nakon 15.9., trebaju se javiti pedagogu, dva tjedna prije polaska djeteta u vrtić. Inicijalni razgovori…

Komunikacijske teškoće kod male djece

Među mlađom djecom sve je veći broj  onih u čijim se dijagnostičkim nalazima spominju teškoće na planu socijalne komunikacije, da imaju poremećaj ”na autističnom spektru”, ”pervazivni razvojni poremećaj” ili da imaju ”neke crte autizma”. Za svu tu djecu karakteristično je da imaju smanjen interes za komunikaciju i odsustvo vještina započinjanja i održavanja socijalne interakcije i…