Menu Close

Kutak za roditelje

Počinju radionice za potencijalno darovitu djecu

I ove pedagoške godine, u sklopu projekta Super je biti različit, nastavljamo s radionicama za potencijalno darovitu djecu. Psihologinja vrtića provela je psihodijagnostičku procjenu djece, te je održan roditeljski sastanak na kojemu je roditeljima prenijela glavne karakteristike darovite djece i izazove u radu s njima. Odgojiteljice koje provode radionice predstavile su program rada s potencijalno…

REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar I,  KLASA: 601-02/18-02/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-7 od 17. travnja 2018. godine, Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar I, KLASA: 601-02/19-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-19-02 od 22. svibnja 2019.…