Menu Close

aktivirAJMO

Dječji vrtić Vukovar I je, uz Udrugu Breza i Osnovnu školu Blage Zadre, partner na projektu „aktivirAJMO“ kojeg provodi udruga ISKRA waldorfska incijativa iz Osijeka.

Koordinator projekta u Dječjem vrtiću Vukovar I je pedagoginja Rafaela Alandžak. 

O projektu:

Projekt traje od 1. rujna 2022. godine do 30. studenog 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 29.982,87€ te je sufinanciran sredstvima Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Opći cilj projekta: Uspostaviti sustavnu i kontinuiranu podršku djeci, roditeljima i odgojno – obrazovnim djelatnicima u svrhu prevencije socijalne isključenosti putem suvremenih pedagoških pristupa te na taj način ojačati vještine za aktivno sudjelovanje ranjivih skupina djece, njihovih roditelja i odgojno – obrazovnih djelatnika u demokratskoj kulturi i životu zajednice (vrtićke, školske, obiteljske, lokalne).

 Aktivnosti u sklopu projekta:

 1. “Aktivni vrtić” :
  – 10 preventivno – terapijskih radionica za djecu uzrasta 3 – 6 godina
  – 10 radionica preventivno – terapijskog programa za razvoj grafomotorike namijenjen djeci šestogodišnjacima kao dodatna priprema za polazak u školu
 1. “Aktivna škola” :
  – 5 umjetničkih radionica po elementima waldorfske, doživljajne i relacijske pedagogije za djecu niže osnovnoškolske dobi
  – 5 interaktivnih radionica na temu ljudskih prava i građanskog odgoja za djecu više osnovnoškolske dobi
 1. „Aktivni roditelji“:
  – 4 interaktivna predavanja (svako predavanje trajanja 1 sat i 30 minuta) čija tematika je dijalog između roditelja i djece, kako roditelj može pomoći djetetu u savladavanju izazova, kako ojačati roditeljske kompetencije te kako doprinijeti djelovanju u multikulturalnoj sredini
 1. „Aktivni odgojno-obrazovni djelatnici“:
  – interaktivna predavanja i radionice podijeljeni u 2 modula: jedan modul za odgojitelje i jedan za učitelje
 1. „Obiteljske igre“:
  – 2 festivala u lipnju i rujnu namijenjeni djeci, mladima, roditeljima, obiteljima, odgojno-obrazovnim djelatnicima te svim zainteresiranim građanima
 1. “Aktivni OCD-i”:
  Jačanje kapaciteta OCD-a Korisnika i Partnera bit će provedeno kroz 3 modula:
  – IKT edukacije za OCD-e
  – trening za javni nastup
  – priručnik za multiplikaciju

“Projekt „aktivirAJMO“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.”

Novosti iz projekta

Radionice po projektu

U sklopu aktivnosti “Aktivni vrtić” u razdoblju od listopada 2022. do studenog 2023. održano je 10 preventivno – terapijskih radionica za djecu uzrasta 3 –

Opširnije »

Festival obiteljskih igara

Udruga ISKRA waldorfska inicijativa iz Osijeka poziva roditelje i djecu na 2. Festival obiteljskih igara u Vukovaru! KADA? 1.10.2023. (nedjelja) od 10 do 12h GDJE? dvorište dvorca Eltz

Opširnije »