Menu Close

Upravno vijeće

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DV VUKOVAR I

Početak mandata aktualnih članova Upravnog vijeća započeo je  30. siječnja 2023., a traje 4 godine.

  1. Kristina Bilić, predstavnik Grada Vukovara – predsjednica UV – kristina.bilic@vukovar.hr
  2. Barbara Vidović, predstavnik Grada Vukovara – zamjenica predsjednice UV
  3. Martina Ivančić, predstavnik Grada Vukovara
  4. Darija Devčić, predstavnik stručnog tima i odgojitelja
  5. Paloma Vidaković, predstavnik roditelja

Zapisnici sa sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I U 2019. GODINI

Poziv na 1. konstituirajuću sjednica upravnog vijeća DV Vukovar I / 08.02.2019.
Poziv na 2. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 16.04.2019.
Poziv na 3. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 18.04.2019.
Poziv na 4. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 06.05.2019.
Poziv na 5. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 09.05.2019.
Poziv na 6. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 16.05.2019.
Poziv na 7. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 22.05.2019.
Poziv na 8. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 27.05.2019.
Poziv na 9. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 07.06.2019.
Poziv na 10. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 12.06.2019.
Poziv na 11. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 08.07.2019.
Poziv na 12. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 29.07.2019.
Poziv na 13. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 13.08.2019.
Poziv na 14. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 22.08.2019.
Poziv na 15. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 11.09.2019.
Poziv na 16. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 17.09.2019.
Poziv na 17. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 01.10.2019.
Poziv na 18. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 10.10.2019.
Poziv na 19. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 21.10.2019.
Poziv na 20. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 28.10.2019.
Poziv na 21. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 22.11.2019.
Poziv na 22. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 25.11.2019.
Poziv na 23. sjednica UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I / 12.12.2019.