Menu Close

Upisi u DV Vukovar I

Redoviti upisi u DV Vukovar I vrše se tijekom mjeseca svibnja kada se objavljuje natječaj za upis.

Roditelji mogu zahtjev za upis predati tijekom cijele godine, ali se zahtjevi zaprimljeni nakon natječajnog roka realiziraju sukladno popunjenosti u odgojnim skupinama.

Za upis je potrebno ispuniti zahtjev za upis, inicijalni upitnik te priložiti potrebnu dokumentaciju navedenu u zahtjevu. Potrebne dokumente je potrebno dostaviti stručnoj službi u Upravu (Eugena Kvaternika 27). 

Za upis u kraći program predškole potrebno je ispuniti zahtjev za predškolu i, skupa s dokumentima navedenim u zahtjevu – dostaviti ih stručnoj službi u upravu (Eugena Kvaternika 27).

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM, VJERSKI CJELODNEVNI PROGRAM I PROGRAM PREDŠKOLE u Dječjem vrtiću Vukovar I za pedagošku god. 2019./2020.