Menu Close

Online upisi

DIGITALNO PRIKUPLJANJE PODATAKA ZA UPIS

Poštovani roditelji,

Termin za upis djece u program odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2024./2025. na području grada Vukovara i općine Bogdanovci je završen.

Za sve informacije molimo da se obratite na broj telefona 032 – 414 – 709 ili  na email: tajnistvo@djecjivrticvukovar1.hr

UPUTE ZA DIGITALNO PRIKUPLJANJE PODATAKA ZA UPIS

Poštovani roditelji,

U skladu s trenutnom situacijom, upise djece u program odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2024./2025. na području grada Vukovara i općine Bogdanovci provodit ćemo i digitalnim putem.

Molimo Vas da, prije popunjavanja on line zahtjeva, pogledate i pripremite (uslikate ili skenirate) sve dokumente koji su Vam potrebni za zaprimanje zahtjeva za upis, a navedeni su u ZAHTJEVU ZA UPIS..

Sva polja označena * su obavezna za ispuniti i bez popunjavanja tih polja, zahtjev neće biti poslan

Ukoliko potrebne dokumente prilažete u obliku fotografija, povedite računa da su iste dovoljno jasne, transparentne i da su podaci na fotografiranim dokumentima dovoljno čitljivi. Isto tako, pozivamo Vas da, prije slanja fotografija, smanjite njihovu veličinu. Ukupna veličina jednog dokumenta/fotografije može biti do maksimalnih 3MB/3072kB. Podržani formati dokumenata/fotografija su: .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .docx,

Inicijalni upitnik je obavezan za slanje. Potrebno je skinuti obrazac na osobno računalo, popuniti ga,  a obrazac s popunjenim podacima spremiti i poslati ga skupa s ostalim dokumentima. Roditelji čija djeca NEMAJU napunjenih godinu dana, nisu obavezni popuniti inicijalni upitnik. Ispunjen inicijalni upitnik, roditelji donose na inicijalni razgovor koji će se održati kada dijete napuni godinu dana.

dokument ”Inicijalni upitnik” (MS Office dokument)ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ VUKOVAR I

PODACI O DJETETU:

RAZVOJNI STATUS DJETETA
    Dijagnostički postupak za utvrđivanje teškoća (Označiti i popuniti)
    Rehabilitacijski postupak (Označiti i popuniti)

PODACI O RODITELJIMA / SKRBNICIMA:
MAJKA:

OTAC:


IME I GODINA ROĐENJA VAŠE OSTALE DJECE
ODGOJNO – OBRAZOVNA USTANOVA KOJU POLAZE, RAZRED ILI VRTIĆKA SKUPINA

1
2
3
4
5

DOKUMENTACIJA
* Napomena: Maksimalna veličina svakog pojedinačnog dokumenta iznosi do 3MB. U jednom koraku moguće je odabrati više dokumenata istodobno. Pojedinačno dodavanje dokumenta briše/zamjenjuje prethodno odabrani dokument.
1.

2. UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA RODITELJA - preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
MAJKA
OTAC

3. PRESLIKA ZDRAVSTVENE ISKAZNICE DJETETA

4. POTVRDE O ZAPOSLENJU RODITELJA ( potvrda poslodavca, potvrda iz mirovinskog ili preslika ugovora) * Istodobno je moguće priložiti maksimalno 5 različitih dokumenata u jednom koraku

5. POPUNJENI INICIJALNI UPITNIK

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA
1. Za dijete roditelja branitelja i invalida Domovinskog rata - potvrda nadležnog ministarstva
* Istodobno je moguće priložiti maksimalno 5 različitih dokumenata/stranica u jednom koraku
2. Za dijete s teškoćama u razvoju - rješenje o kategorizaciji CZSS ( riješenje prvostupanjsko)
* Istodobno je moguće priložiti maksimalno 5 različitih dokumenata/stranica u jednom koraku
3. Za dijete samohranih roditelja/ djeca kod kojih drugi roditelj ne sudjeluje u izdržavanju - preslika izvatka iz matice rođenih za dijete i roditelja/preslika smrtnog lista za pokojnog roditelja/potvrda Centra za socijalnu skrb i/ili nadležnog suda da drugi roditelj ne sudjeluje u izdržavanju djeteta
* Istodobno je moguće priložiti maksimalno 5 različitih dokumenata/stranica u jednom koraku
4. Dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata - potvrda o sudjelovanju u Domovinskom ratu ili preslika iskaznice hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdane od nadležnog ministarstva
* Istodobno je moguće priložiti maksimalno 5 različitih dokumenata/stranica u jednom koraku
5. Dijete iz obitelji za koju Povjerenstvo utvrdi izuzetno težak socijalni status – mišljenje Centra za socijalnu skrb
* Istodobno je moguće priložiti maksimalno 5 različitih dokumenata/stranica u jednom koraku