Menu Close

Djeca s posebnim potrebama

Komunikacijske teškoće kod male djece

Među mlađom djecom sve je veći broj  onih u čijim se dijagnostičkim nalazima spominju teškoće na planu socijalne komunikacije, da imaju poremećaj ”na autističnom spektru”, ”pervazivni razvojni poremećaj” ili da imaju ”neke crte autizma”. Za svu tu djecu karakteristično je da imaju smanjen interes za komunikaciju i odsustvo vještina započinjanja i održavanja socijalne interakcije i…

Radionice za roditelje ”Rastimo zajedno – plus”

Radionice „Rastimo zajedno PLUS“ NAMIJENJENE su roditeljima djece predškolske djece steškoćama u razvoju.Roditelji djece s teškoćama u razvoju su roditelji kao i svi drugi, ali imaju pojačane potrebe zainformacijama i za osobnim osnaživanjem jer su suočeni s otežanim uvjetima podizanja svoje djece te im je dobrodošla dodatna podrška u grupi s drugim roditeljima koji imaju…