Predstavljanje projekta „Super je biti različit“ na Hrvatskom radiju Vukovar

U sklopu projekta „Super je biti različit“ u periodu od srpnja do listopada 2020. godine provodili smo postupak identifikacije potencijalno darovite djece. Procesnom dijagnostikom identificirali smo 20 djece koja ostvaruju iznadprosječna intelektualna postignuća.

S kraćim programom rada s potencijalno darovitom djecom u Dječjem vrtiću Vukovar I započeli smo u studenom. Radionice se provode jednom tjedno u trajanju od 90 minuta u stimulirajućem prostornom okruženju s primjerenom i namjenskom didaktikom koja odgovara razvojnim mogućnostima darovite djece i stimulira njihov razvojni potencijal.

Na Hrvatskom radiju Vukovar ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar I Mirjana Kulić i psihologinja Ana Bilušković razgovarale su o korisnosti projekta „Super je biti različit“ te važnostima ranog prepoznavanja potencijalno darovite djece.