Početak rada s potencijalno darovitom djecom u pedagoškoj godini 2021./2022.

Prošlogodišnje radionice s potencijalno darovitom djecom uspješno su završene, a zahvaljujući projektu „Super je biti različit“kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, rad s djecom iznadprosječnih intelektualnih sposobnosti nastavili smo i ove pedagoške godine. U skladu sa suvremenim tendencijama pri identifikaciji potencijalno darovite djece koristili smo višestruke procjene: zapažanja karakterističnih oblika ponašanja djece ili tzv. znakova darovitosti od strane roditelja i odgojitelja, te su primijenjeni psihodijagnostički testovi od strane vrtićke psihologinje. Djeca koja su identificirana kao potencijalno darovita pohađaju radionice jednom tjedno u trajanju od 90 minuta. Aktivnosti koje provodimo na radionicama su one koje potiču aktivno učenje, više razine misaonih procesa i kreativno mišljenje, npr.: mozgalice, igre kreativnog rješavanja problema, zagonetke, pitalice, logičko-kombinatoričke igre itd.