Timski rad

Timski rad je oblik aktivnosti koju obavlja grupa na način da se podjela rada temelji na suradnji, kompetencijama i zajedničkom cilju. Na današnjoj radionici sve smo radili u timu. To je ponekad teško, ali da bi uspjeli morali smo raditi zajedno. Kroz izazovne igre „Splav“, „Papirnati krug“ i logičke igre u paru, usmjeravamo se na vlastite, ali i timske kompetencije.