Menu Close

Svjetski dan zdravlja

U suradnji s Crvenim križem Vukovar obilježili smo Svjetski dan zdravlja. Naše odgojiteljice pročitale su priču o “Veselom danu doktora Vedrana Veselića” i razgovarale s djecom o važnosti zdravlja. Za kraj su djeca nacrtala doktora Vedrana Veselića. Na ovaj način nastojimo osvijestiti važnost brige o zdravlju od ranog djetinjstva i djeci približavamo zdrave navike.

Povezane vijesti