Menu Close

KRAĆI PROGRAM RADA S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM

Od pedagoške godine 2018./2019. Planiramo realizirati i rad s potencijalno darovitom djecom.
U pogledu rada s potencijalno darovitom djecom, darovitost smo definirali prema Korenu (1988) kao skup osobina koje omogućuju pojedincu da ima potencijale za dosljedno postizanje natprosječnih uspjeha u nekom društveno cijenjenom području. Potencijalno darovita djeca se mogu klasificirati kao djeca s posebnim potrebama jer za razvoj svojih punih potencijala trebaju primati obogaćene poticaje u području svoje darovitosti.

Cilj koji smo htjeli postići je primjereno poticanje razvoja osobnosti, specifičnih interesa i sposobnosti potencijalno darovite djece vrtićkog uzrasta. Uzevši u obzir činjenicu kako potencijalna darovitost može nestati ukoliko se ne potiče, odlučili posebnu pažnju posvetiti ovoj populaciji djece, osmišljavajući za njih razne materijalne poticaje i aktivnosti koje smo implementirali kroz individualni i grupni rad s djecom. Ukoliko djetetu koje je rođeno s nekim iznimnim potencijalom ne omogućimo da ga radom unaprjeđuje, ta njegova sposobnost se neće sutra u potpunosti razviti i postati zavidna vještina ili znanje. To su djeca koja mogu i trebaju više.

S obzirom na postojeće kapacitete, kraći program rada s darovitom djecom provodi se jedanput tjedno, s populacijom predškolaraca koji su se na testiranju pokazali kao potencijalno daroviti, a njihovi roditelji se odlučili za pohađanje spomenutog programa. Dugoročni cilj nam je educirati još više odgojitelja, proširiti rad na djecu vrtičke dobi i samim time rad proširiti na svim objektima.

Povezane vijesti