Menu Close

Članovi upravnog vijeća DV Vukovar 1

Početak mandata aktualnih članova Upravnog vijeća započeo je  30. siječnja 2019., a traje 4 godine.

  1. Igor Naletilić, predstavnik Grada Vukovara
  2. Kristina Ozdanovac, predstavnik Grada Vukovara – predsjednica UV
  3. Kristina Kovačić, predstavnik Grada Vukovara
  4. Olesja Beč , predstavnik stručnog tima i odgojitelja – zamjenica predsjednice UV
  5. Ivana Šeremet, predstavnik roditelja