Menu Close

Aktivnosti u “Jabučicama”

Koliko djeca prate medije i slušaju ono što mi odrasli mislimo da ne čuju ili da ih ne zanima uvidjeli smo u  protekla dva tjedna. U skupini”Jabučice” svakodnevno se spominje “korona virus”. Djeca koriste ovaj naziv u igri i međusobnoj interakciji.”Negdje su ga čuli” i sad je to “In”. Potaknuti time odlučili smo razgovarati s djecom o tome što su virusi a što bakterije. Posebnu važnost smo dali prevenciji i pravovaljanoj higijeni naših ruku.

U ovome pomoć nam je pružio Antin tata (Marijan, dr.mikrobiolog) koji je jutros došao u našu skupini. Razgovarao je sa djecom o važnosti pranja ruku i o baterijama koje se razvijaju, kako i koliko. Za početak je uzeo otiske sa dlanova nekoliko djece prije i poslije pranja i dezinfekcije ruku. O tome što se razvilo na poslovima sa uzorcima izvijestiti će nas već sutra. Nestrpljivo iščekujemo vidjeti pod mikroskopom što se krije na našim dlanovima.

O baterijama i virusima još ćemo puno razgovarati i provoditi aktivnosti u skupini “Jabučice” jer nam je ovo odlična tema za naš ovogodišnji projekt.

Stay tuned…. 

Povezane vijesti