Menu Close

Početak kraćeg programa predškole

Dragi roditelji, kraći program predškole započet će 2.11.2021. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14) i besplatan je.

Kao i dosadašnjih godina, kraći program predškole provodit će se na dvije lokacije: PO Leptirić u Borovu naselju i PO Vukovar Novi.

Program predškole u područnom objektu Leptirić (Kralja Zvonimira 33) održavat će se u vremenu od 13,00 do 15,00 sati.

Program predškole u područnom objektu Vukovar Novi (Županijska 15) održavat će se u vremenu od 16,00 do 18,30 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na 032/414-709.

Povezane vijesti