Menu Close

Vatrogasci u objektu Vukovar Novi

Suradnja roditelja i vrtica pokazala se u najboljem obliku danas u PO Vukovar novi. 
Roditelj naših dječaka Brune, Šimuna i Jakova gospodin Šantek uz pomoć kolege vatrogasca Ivana predstavio je zahtjevan poziv vatrogasca.

Djeca su se upoznala s opremom, načinom rada i mogućim opasnostima od požara po živote i imovinu ljudi.

Saznali smo da je preventivno djelovanje najvažnije i djecu podsjetili najzornije kako treba paziti i ne igrati se s vatrom.

Hvala Vjeki i Ivanu na odvojenom vremenu i strpljivosti!

Povezane vijesti