Menu Close

”Kockići” istražuju svemir

Pedagošku godinu smo započeli s otvorenjem novog, kraćeg programa rada s potencijalno darovitom djecom. Cilj koji smo htjeli postići pokretanjem ovoga programa je primjereno poticanje razvoja osobnosti, specifičnih interesa i sposobnosti potencijalno darovite djece vrtićkog uzrasta. Uzevši u obzir činjenicu kako potencijalna darovitost može nestati ukoliko se ne potiče, odlučili posebnu pažnju posvetiti ovoj populaciji djece, osmišljavajući za njih razne materijalne poticaje i aktivnosti koje smo implementirali kroz individualni i grupni rad s djecom. Ukoliko djetetu koje je rođeno s nekim iznimnim potencijalom ne omogućimo da ga radom unaprjeđuje, ta njegova sposobnost se neće sutra u potpunosti razviti i postati zavidna vještina ili znanje. To su djeca koja mogu i trebaju više.  Za razvoj uočene darovitosti djeteta potrebno je bogato osmišljeno i stimulirajuće okruženje. Darovito dijete u takvom okruženju uživa prednost okruženja vršnjačke skupine (znači ne izdvajamo ga trajno), a u isto vrijeme mu se pruže mogućnost iskusiti i poticajno okruženje djece koja su mu bliža u kreativnom, spoznajnom ili nekom drugom području upravo unutar igraonice za potencijalno darovitu djecu. 

Naši ‘Kockići” se već dulje vrijeme bave temom ”SVEMIRA” te provode niz aktivnosti na tu temu: logičko kombinatoričke aktivnosti (poticanje percepcije, koncentracije, logičko mišljenje, jezične sposobnosti, prostornu orijentaciju), igre vizualno-spacijalnih sposobnosti, igre za poticanje divergentnog mišljenja i kreativnosti, igre za poticanje verbalnih sposobnosti (rješavati, ali i smišljati zadatke kao što su rebusi- nazivi planeta, izmišljanje “novih riječi” – neobični nazivi planeta, objašnjavanje svojih malih “izuma”) te brojne istraživačke aktivnosti.

Započinjemo s novim krugom testiranja djece koja će sljedeće pedagoške godine biti predškolski obveznici kako bi kraći program rada s potencijalno darovitom djecom mogli nastaviti i sljedeće pedagoške godine.

Povezane vijesti