Menu Close

Javni natječaj za prodaju službenog vozila

Na temelju Odluke Ravnateljice (KLASA: 601-04/20-02/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-01-20-6) od 9. prosinca 2020., Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju službenog vozila raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila
PONUDBENI LIST

Povezane vijesti