Menu Close

Pokusi u Kockićima

Kockići su u ožujku 2024. godine započeli s pokusima u kojima dokazujemo ili provjeravamo hipoteze: može li se balon napuhati bez korištenja naših pluća ili puhalice? Što je teže-ulje ili voda? Kako sapunica reagira u ulju ili vodi? Kako se kiselina ponaša u ulju? Osim pokusa, nastavljamo i dalje s informatičkim zadacima i društvenim matematičkim igrama.

Povezane vijesti