Menu Close

Novosti

Izviđači na jedan dan

Zahvaljujući izviđačima iz Jarmine, djeca iz skupine Ljubičice otkrivaju tko su izviđači te i sami postaju izviđači na jedan dan. Provodimo prijepodne u našoj šumi Adici te u prirodi i kroz aktivnosti u njoj otkrivamo tko su izviđači. Tako su Ljubičice saznale da izviđači vole prirodu i brinu se o njoj te da je cijeli…

Odgojiteljice na kazališnim daskama

Odgojiteljice DV Vukovar I nisu samo stručne u svom odgojno-obrazovnom radu već su se kroz svoj rad usavršile i u području glume. S vremena na vrijeme, odgojiteljice iznenade djecu s predstavama koje pripreme za njih, pa su tako i u ovom predblagdanskom vremenu odlučile darivati djecu iz svojih objekata primjerenim predstavama i na taj način im…

Kada djeca postanu scenaristi, režiseri i glumci

Jedan od samih temelja rada u vrtiću je osluškivanje dječjih potreba i interesa te pripomaganje, asistencija u zadovoljavanju istih. U skupini Maslačak se ovih dana pojavio interes za glumom, pjesmom, stvaranjem sadržaja, smišljanjem rima …Cjelokupni interes je kroz neko vrijeme urodio predstavom koju su djeca izvela pred odgojiteljima i djecom iz drugih odgojnih skupina.

Vatrogasci u objektu Vukovar Novi

Suradnja roditelja i vrtica pokazala se u najboljem obliku danas u PO Vukovar novi. Roditelj naših dječaka Brune, Šimuna i Jakova gospodin Šantek uz pomoć kolege vatrogasca Ivana predstavio je zahtjevan poziv vatrogasca.Djeca su se upoznala s opremom, načinom rada i mogućim opasnostima od požara po živote i imovinu ljudi.Saznali smo da je preventivno djelovanje najvažnije…