Menu Close

Zaposlenici

O Vašoj i našoj djeci brine i s njima radi :

–  47 odgojiteljica
– stručni tim vrtića; defektologinja, pedagoginja, zdravstvena voditeljica
– čistoću prostora, pripremu i serviranje hrane te sitne popravke osiguravaju 22   člana pomoćnog osoblja
– pravne i računovodstvene poslove  obavljaju 3 administrativne  djelatnice
– o svemu što se događa u vrtiću i svima koji u vrtiću rade brine ravnateljica Mirjana Kulić

RAVNATELJICA
Mirjana Kulić
Telefon: 032 – 414 – 708
Mobitel: 099 – 354 – 6985

TAJNIŠTVO:  
Antonia Sekelez
Telefon: 032 – 414 – 709
tajnistvo@djecjivrticvukovar1.hr

RAČUNOVODSTVO
Sunčica Tomičić – voditeljica
Maja Ivanović – računovodstveno – administrativni djelatnik
Telefon: 032 – 414 – 710
racunovodstvo@djecjivrticvukovar1.hr

PEDAGOGINJA:  
Olesja Beč
pedagog@djecjivrticvukovar1.hr

DEFEKTOLOGINJA
Silvija Genčić
Mobitel: 098 – 285 – 200
defektolog@djecjivrticvukovar1.hr

PSIHOLOGINJA
Ana Bilušković
psiholog@djecjivrticvukovar1.hr

ZDRAVSTVENA VODITELJICA
Dajana Mezak
zdravstvenivoditelj@djecjivrticvukovar1.hr
Mobitel: 099 – 4249 – 963

Nikolina Milić
Biljana Radan
Zlata Banožić
Ančica Božanović Zoranović
Darija Devčić
Ana Ištuk
Zdenka Maksimović
Maja Adžaga
Vesna Ostrun
Silvana Nadovski
Ivana Ribičić
Larisa Takač Brkljačić
Marinka Olujić
Martina Mađarac Sofka
Verica Džankić
Anita Grizelj
Milka Kunac
Marija Jukić
Marijana Cvitković
Anamarija Sekelez
Nikolina Menjuk
Tanja Čuljak Kalozi
Maja Soldo
Mirela Papuga
Margita Lušić
Snježana Rak
Dubravka Sabo
Planinka Rupčić
Biserka Bernatović
Nikolina Totar
Lidija Jurela Vezmar
Ivana Vuković
Jasenka Zeko
Željka Božić
Biserka Salamon
Hrgović Tatjana
Andrea Dereh
Nevenka Beljan
Kristina Zorić Beslema
Marcela Marin
Melita Gverić
Nikolina Vranešević
Anita Vučković
Lucija Primorac
Marija Oluić
Jovana Herman
Danijela Barišič
Dunja Hac
Katarina Barun
Ivana Stojanović
Ivana Košir
Nikolina Horvatić

Agata Kovač

Gordana Grubešić
Tatjana Grahić
Josipa Krainović

Snježana Zajačko

Darija Begonja Rac
Zvjezdana Vukas
Željka Malekinušić
Marina Radman
Ružica Mor
Silva Luketić
Tomić Janja
Kolar Gojani Marijana
Olgica Stupjak
Kristina Barišić
Sluganović Renata
Amižić Kristina
Nada Milanović

Milena Kljajić
Ljiljana Cetin
Željka Jurković
Ivana Čolak

Željko Petrić
Saša Barišić
Zoran Zajačko
Igor Hrgović