Menu Close

VJERSKI DESETOSATNI PROGRAM (PO MITNICA)

Cilj je ovog programa senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi, drugima i na poseban način Bogu. Način na koji će odgojitelji ostvaraju spomenuti cilj je  putem aktivnosti koje proizlazi iz “osluškivanja” dječjih potreba i osjećaja, jer dijete komunicira verbalno i neverbalno. Aktivnosti se ostvaruju kroz pisanu riječ, glazbu, likovno i scensko izražavanje, životno praktične, istraživalačke, spoznajne i radne djelatnosti, raznovrsne igre, stvaranje i pokret. Drugim riječima, aktivnosti vjerskog odgoja ne razlikuju od svih ostalih aktivnosti u vrtiću izuzev nadopune vjerskim elementima u odgojno-obrazovnom radu.

Situacije za vjerski odgoj su svakodnevne i vrlo različite: događaji, osobe, poticaji, blagdani. Duhovnu stvarnost i duhovnu potrebu dijete opaža i izražava puno lakše nego odrasli. Ta stvarnost je za njega živa i potrebna. Religiozno iskustvo je u svojoj biti iskaz ljubavi i osobito odgovara naravi djeteta.
Dijete više nego itko ima potrebu za ljubavlju. U kontaktu s Bogom dijete osjeća neprolaznu ljubav i nalazi “hranu” koju njegovo biće traži da se skladno razvije kao osoba. Bog koji je ljubav i dijete koje traži ljubav, nalaze se u podudarnosti naravi. U tom susretu dijete istinski uživa jer je time zadovoljilo dubinske potrebe svoje osobnosti.

U cjelokupnom odgojnom radu treba znati da je religioznost konstitutivna ljudskom biću te da bitno određuje njegov život, stvara nove i kvalitetnije međuljudske odnose sa sobom,s drugima, sa svime što postoji, posebno s Bogom, upućujući čovjeka na puninu života koju je Krist donio.

Stoga su iz glavne zadaće vjerskog programa:
 – pomoći djetetu da raste u povjerenju u samog sebe razvijajući tako svoju osobnost,
 – zadovoljiti djetetovu potrebu za pripadanjem i ljubavlju te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu,
 – odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje, pobuđivati dječje divljenje i čuđenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu Stvoritelju,
 – razvijati osjećaja povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima,
 – osigurati djetetu kvalitetu življenja, razvijajući temeljne i bitne odrednice čovjekovog bitka: ljepotu,istinu i dobrotu.
 – pomoći djetetu u osposobljavanju autentičnih odnosa s drugima koji su različiti.
 – omogućiti djetetu da igrom doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja.

Vjerski, desetosatni program se provodi u PO Mitnica unutar mješovite vrtićke skupine za djecu od 3-6 godina. Odgojitelji su educirani za odgoj u vjeri doškolovanjem na Teološko- katehetskom fakultetu u Đakovu.

Isto tako, kraći program vjerskog odgoja provodite se i u Centralnom objektu koji također od strane odgojitelja educiranog za provođenje vjerskog odgoja.

Povezane vijesti