Menu Close

KRAĆI PROGRAM ENGLESKE IGRAONICE

DV Vukovar 1 nudi i program ranog učenja engleskog jezika za djecu od četvrte do sedme godine života. Program se temelji na spoznaji da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi. To je vrijeme kada djeca brže i lakše usvajaju čisti izgovor, intonaciju, a prisutan je i osjećaj sigurnosti, samopouzdanja i spontanosti, što je najbolja osnova za svako učenje.
Osim dobi, važna prednost je i vrtićko okruženje jer u poticajnom okruženju engleski jezik dijete usvaja spontano, situacijski kroz praktičnu aktivnost djeteta u interakciji s drugom djecom i odraslima.

ZADAĆE PROGRAMA

  • stvarati uvjete u kojima će dijete imati priliku slušati, čuti i govoriti engleski jezik
  • omogućiti djetetu postupno izražavanje na Engleskom jeziku, prema njegovim izražajnim mogućnostima
  • njegovati ispravan izgovor, ritam i intonaciju
  • osigurati usvajanje osnovnog rječnika i jezičnih struktura na Engleskom jeziku
  • razvijati samopouzdanje djeteta i osjećaj uspješnosti u spontanom izražavanju
  • razvijati interes djeteta za druge ljude, običaje, zemlje i kulture

Sadržaj i aktivnosti rada planiraju se u skladu s interesima i potrebama djeteta, a polaze od aktualnosti iz svakodnevnog djetetovog života, neposredne okoline, društvenih događanja, blagdana i drugo. Dijete će kroz svakodnevne aktivnosti situacijskim učenjem engleskog jezika usvajati sljedeća znanja i vještine značajne za osnovnu komunikaciju.

Povezane vijesti