Menu Close

Kraći program predškole

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14). Provodi se besplatno dovoljno je ispuniti zahtjev za upis u predškolu i potrebnu dokumentaciju dostaviti u upravu. Program predškole se provodi do listopada do svibnja. Provodi se svaki dan, po dva sata.

Sredstva za provedbu programa predškole osiguravat će se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Važnost predškole je višestruka. Program predškole pomaže vašem djetetu razviti vještine potrebne za školu, stvoriti radne navike i socijalizirati se u skupini vršnjaka. Tijekom predviđenog programa vaše će dijete usvojiti osnovne pojmove o vremenskim i prostornim odnosima, razviti predčitalačke vještine, stvoriti radne navike i socijalizirati se u odgojnoj skupini. Sve se to postiže kroz druženje i igru uz korištenje suvremenih didaktičkih pomagala. Programom predškole se svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu želi osigurati optimalne uvjete za razvoj i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove izazove u školskom okruženju. Osnovna zadaća Programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Specifični ciljevi koji se Programom ostvaruju su razvoj osnovnih vještina i sposobnosti (vođenje brige o samome sebi,  unaprjeđivanje socijalnih vještina), učiti kako učiti, razvijanje predčitačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina, razvoj suradničkih odnosa u grupi djece te razvoj vještina dogovaranja i pridržavanja pravila. Pored svakodnevnih aktivnosti u vrtiću, programom su predviđeni i ostali sadržaji poput izleta, posjeta kazalištu i izložbama, kulturnim manifestacijama, posjet knjižnici, sportskim priredbama, terenima i slično.

Stoga Vam svakako savjetujemo, ako vaše dijete do šeste godine nije sustavno pohađalo vrtić, da ga,  godinu dana prije polaska u školu, upišite u program predškole.

Povezane vijesti