Menu Close

I roditelji imaju pravo na pomoć u odgoju djece

Upravo je to bila poruka u sklopu UNICEF-ove akcije Prve tri su najvažnije! Ta je akcija nastala još
davne 2006.god. nakon brojnih razgovora s roditeljima i stručnjacima ali i istraživanja stavova šire
javnosti o odgoju i potrebama obitelji u prvim godinama života djece. Nakon kampanje u masovnim
medijima širom Hrvatske započele su aktivnosti koje su imale za cilj unaprijediti postojeća znanja
stručnjaka o važnosti prvih godina, ali i ponuditi nove oblike podrške roditeljima u lokalnim
zajednicama.

Jedna od takvih aktivnosti je i program radionica za roditelje „ Rastimo zajedno“.
Svrha programa radionica za roditelje Rastimo zajedno jest omogućiti protok informacija,
znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih
odgovornosti te promiču rast i razvoj kako roditelja ,tako i i djeteta.

Glavni cilj Programa radionica je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s
voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje
roditeljstvo i o načinima na koje se odnose prema svojem djetetu. Također se upoznaju sa
znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit
djeteta ( i roditelja).

Program se temelji na nekoliko temeljnih pretpostavki:

Prve godine života osobito su važne za razvoj svakog ljudskog bića. Mozak djeteta
najintenzivnije se razvija upravo u tom razdoblju. Ono što dijete doživljava ima ogroman
utjecaj na razvoj njegova mozga, pa prema tome i na njegove kasnije životne mogućnosti i
prilike. Već u dobi od tri godine vidljive su razlike u socijalnom i intelektualnom razvoju djece, koje
ne ovise o prihodima ni o obrazovanju roditelja, već o tome kako se roditelji bave djecom kod kuće,
kako podržavaju njihovu znatiželju i učenje.

Prve su godine važne i zato jer se iskustvo o sebi i drugim ljudima iz tih godina prenosi na
kasnije godine života. U najranijim godinama se uspostavlja djetetova emocionalna sigurnost,
odnosno temeljno povjerenje u sebe i druge, što je zalog kasnijeg duševnog i tjelesnog zdravlja.
Stoga emocionalna privrženost, rana komunikacija i stimulacija predstavljaju jednako važne uvjete
razvoja kao i prehrana,briga o čistoći, zdravlju i sigurnosti od ozljeda.

Roditelji ili primarni skrbnici djeteta imaju najvažniju ulogu u osiguravanju emocionalno
toploga i podupirućeg okruženja za dijete, kao i usmjeravanju djetetova učenja i razvoja. Oni
zadovoljavaju temeljne potrebe djeteta, osiguravaju djetetovu sigurnost,pružaju ljubav, poticaj,
vodstvo i granice. Roditelji pritom često imaju pitanja ili dileme koje pozivaju na stjecanje novih
znanja i vještina ili na mijenjanje nekih stavova i uvjerenja.

Društvo je prepoznalo koliko je ”roditeljski posao” važan, ali i koliko je zahtjevan. Konvencija
Ujedinjenih naroda o pravima djeteta kao pravo djeteta navodi to da njegovi roditelji dobiju
dovoljnu i odgovarajuću podršku i pomoć u podizanju djece.

Današnji roditelji podižu djecu u drugačijem svijetu nego što su to činili njihovi roditelji.
Društvena očekivanja od roditelja su velika, a odgovornost društva je omogućiti svakom roditelju da
se nosi s izazovima suvremenog roditeljstva i ostvaruje pravo na pouzdane informacije,
savjetovanje,materijalnu i drugu pomoć u brizi o djeci i njihovom razvoju.

Programom radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ roditelji dobivaju mogućnost da ostvare
neka od svojih prava na podršku koja im pripadaju zato jer su roditelji.

Na jedanaest grupnih susreta roditelji će se baviti traženjem svojih odgovora na pitanja od interesa,
zajedno s drugim roditeljima, voditeljica i uporabom stručne literature. Roditelj najbolje poznaje svoje
dijete i sebe, no iskustva stručnjaka i drugih roditelja često su dobrodošla.

NITKO SAM NE ZNA SVE ODGOVORE NA SVA PITANJA!
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I U SURADNJI S UNICEF-om planira provođenje

Radionice za roditelje
„ RASTIMO ZAJEDNO“

Biti roditelj bilo je lijepo i bit će lijepo, važno, naporno i odgovorno.
Dobar roditelj često se pita:
?? Postupam li dobro, jesam li prestrog ili preblag, dosljedan ili nedosljedan ?
?? Što mojem djetetu zaista treba? Činim li dovoljno?
?? Što činiti da svi u obitelji budemo zadovoljni, živimo u miru,ne bojimose sukoba,znamo
riješiti problem ?
?? Kako biti dobar roditelj koji postupa u najboljem intresu djeteta ?

Imate li takvih ili sličnih dilema i želja – pozivamo vas da se pridružite našoj grupi „
RASTIMO ZAJEDNO“ u kojoj ćemo učiti i rasti zajedno s našom djecom.

Što se radi na Radionicama za roditelje „ RASTIMO ZAJEDNO „ ?
 – Kroz predavanja i vježbe stječu se znanja i vještine za bolji odnos s djetetom
 –  Kroz razgovor se izmjenjuju iskustva o rješavanju problema s djetetom
 –  Kroz druženje se postaje sigurniji, jači, samopouzdaniji

Koliko traju Radionice za roditelje „ Rastimo zajedno“ ?
 – 10 susreta po dva sata 1x tjedno
Koliko se plaća program ?
 – Radionice su besplatne !
Broj polaznika je ograničen

Vjerujemo da ćete na radionicama puno naučiti o sebi, svom djetetu, steći nove prijatelje i zabaviti se. Rast ćemo zajedno s našom djecom !

S RADOŠĆU VAS OČEKUJEMO NA PRVOM SUSRETU
u utorak, 23.10.2018. u Centralnom objektu, Eugena Kvaternik 27
PRIJAVITE SE KOD ODGOJITELJA VAŠEG DJETETA
S poštovanjem, voditeljice

Povezane vijesti