Menu Close

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara KLASA: 601-02/18-02/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-7 od 17. travnja 2018. godine, a vezano za Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Vukovar I, u pedagošku godinu 2019./2020. od 13. svibnja 2019. godine, sastalo se Povjerenstvo za upis djece i utvrdilo sljedeće:

U otvorenom natječajnom roku od 13. do 20.5.2019. zaprimljeno je 145  zahtjeva za upis djece  u pedagošku godinu 2019./2020.

Nakon razmatranja zahtjeva Povjerenstvo je donijelo

ZAKLJUČAK

Broj zaprimljenih zahtjeva 145 i to:

Centar: 38, PO Leptirić 46, PO Vukovar Novi 19, PO Mitnica 34, PO Sotin 6 i PO Bogdanovci 2.

Broj pozitivno rješenih zahtjeva za upis 117 i to:

Centar: 38, PO Leptirić 31, PO Vukovar Novi 22, PO Mitnica 18, PO Sotin 6 i PO Bogdanovci 2.

Broj negativno riješenih zahtjeva za upis je 28 i to:

Centar 7, PO Leptirić 10, PO Vukovar Novi 6, PO Mitnica 5, PO Sotin 0 i PO Bogdanovci 0.

Zbog velikog broja zahtjeva neki su negativno riješeni jer su skupine pune, a jedno od roditelja je nezaposleno, pa su djeca zbrinuta.

Stručni tim Vrtića pozvao je roditelje djece kojima su zahtjevi za predupis pozitivno riješeni i sa njima će se obaviti inicijalni razgovor u razdoblju od 3. lipnja do 10. lipnja 2019. godine.

Potpisivanje ugovora za usluge predškolskog odgoja vršit će se u razdoblju od 19. do 23.8.2019. u upravi Vrtića.

Pedagoška godina počinje 2. rujna 2019.

 

POVJERENSTVO

Silvija Genčić, dipl.def.
Olesja Beč, mag.paed.
Barbara Augustinović, dipl.log.

 

Popis djece čiji su zahtjevi pozitivno riješeni

 

CENTRALNI OBJEKT

 1. MATIJA ZGOMBIĆ
 2. MIHAEL BOŽIĆ
 3. DENI PRANJIĆ
 4. JELENA GRUJIĆ
 5.  NIKA BAJAC
 6. LUCIJA BULJAN
 7. NATALI BARIŠIĆ
 8. ANTUN PINTAR
 9. EVA VUKELIĆ
 10. EMANUEL BELOVIĆ
 11.  LORENA DROBINA
 12.  DANIJEL PEJKOVIĆ
 13.  TONI BANDIĆ
 14.  LANA KUNAC
 15.  FILIP MUDRI
 16.  NIKOLINA GRUJIĆ
 17.  ANTEA BORAS
 18.  MILA ELIZABETA MARIĆ
 19.  LUCIJA ŽIVKOVIĆ
 20.  KARLO CENTNER VITMAN
 21.  TINA FORIŠ
 22.  LEONA LUKINAC
 23.  BENJAMIN RADOŠ
 24.  EMANUEL TOMAŠIĆ
 25.  MARKO BRKIĆ
 26.  LUKA SELAK
 27.  JULIJA GLAVAŠ
 28.  BRUNO ČOLAK
 29.  MARIN PENDIĆ
 30.  TENA VORGIĆ
 31.  INES BARIŠIĆ
 32.  NIKA POPOVIĆ
 33.  TOMISLAV GRČANAC
 34.  HANA LOVREČIĆ
 35.  RITA ŠALEK
 36.  KATJA JAKOBOVIĆ
 37.  MARIJA VOLIĆ
 

MITNICA

 1. EMA ČAČIĆ
 2. LOVRO PIVIĆ
 3. IVA ŠIJANOVIĆ
 4. EMA TOPIĆ
 5. ANA KERTIS
 6. BORNA RAGUŽ
 7. DUNJA ŠARIĆ
 8. ANTUN ČENGIĆ
 9. DOMAGOJ MARTINKOVIĆ
 10. KATJA BARIĆ
 11. KORINA BARIĆ
 12. PETAR MAKSIMOVIĆ
 13. ŠIMUN BOTO
 14. ELA ALANDŽAK
 15. MATEO HIRJOVATI
 16. IVAN UDOVČIĆ
 17. LARA BARBARIĆ
 18. PATRIK RIMAC

 

PO LEPTIRIĆ

 1. DINO DENČIĆ
 2. LUKAS MAUL
 3. JOSIPA ZARINKIJEVIĆ
 4. LOVRO VUČKOVIĆ
 5. KLARA SILAĐEV
 6. PETAR BABIJAŠ
 7. PETRA DENČIĆ
 8. JAKOV HORVAT
 9. MARIJA ARAMBAŠIĆ
 10. MIA PALOŠ
 11. MIHAEL JURČEVIĆ
 12. CVITA BARIĆ
 13. GABRIELA BUDIMIR
 14. NIKICA SENAŠI
 15. NIKO KOHANSKI
 16. REMI ŽUPAN
 17. TENA HEĆIMOVIĆ
 18. ŠIMUN HIDEG
 19. MIHAEL SMOJVER
 20. SARA GRGUREVIĆ
 21. LOVRO ROGULJIĆ
 22. ANA MARKOVIĆ
 23. KREŠIMIR VICKOVIĆ
 24. VITO MENĐAN
 25. STIPE LAMPERT
 26. NORA CVIJAN
 27. LUKA LUKETIĆ
 28. KATJA PINJUH
 29. LEON MALECKI
 30. DAVID ŽIGMUNDOVAC
 31. KARLO SEKELEZ

 

VUKOVAR NOVI

 1. GABRIEL BURGER
 2. ŠIMUN ČOLIĆ
 3. MILA ALVADŽIĆ
 4. BONO BORIĆ
 5. IVAN MAĐAREVIĆ
 6. LUKA ŠMITUC
 7. SARA BUŠNJA
 8. MATEJ MIJATOVIĆ
 9. MIA VRDOLJAK
 10. NIKA KUĆA
 11. MARIJA MAUL
 12. KLARA VITOVSKI
 13. IVA ŠKVARIĆ
 14. IVAN BILIĆ
 15. PEĐA ALVADŽIĆ
 16. ANTE MASLOV
 17. BRUNO ŠIBALIĆ
 18. ANTEA HRGOVIĆ DEŽE
 19. MATIJA DUJMOVIĆ
 20. KIM HEGEDUŠ
 21. GABRIEL ĐURIĆ
 22. IZAK ANDRIĆ

 

SOTIN

 1. MATEO ČULJAK
 2. EVA ŠTROBILIUS
 3. LEO VIDAČ OMERAGIĆ
 4. MIA VIDRAČ OMERAGIĆ
 5. BRUNO PROKOP
 6. PETRA PROKOP
 

BOGDANOVCI

 1. ŠIMUN MARIĆ
 2. MATIJA PRCE

Povezane vijesti