Menu Close

KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE – obavijest

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14). Provodi se besplatno i dovoljno je ispuniti zahtjev za upis u predškolu i potrebnu dokumentaciju dostaviti u upravu.

POZIVAMO SVE RODITELJE ČIJA SU DJECA PREDŠKOLSKI OBVEZNICI, DA PODNESU ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE. UZ SPOMENUTI ZAHTJEV, POTREBNO JE TAKOĐER DOSTAVITI I KOPIJU RODNOG LISTA DJETETA, A POLASKOM U SKUPINU POTREBNO JE DOSTAVITI I LIJEČNIČKU POTVRDU OD PEDIJATRA.

KAO I DOSADAŠNJIH GODINA, KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE ĆE SE PROVODITI NA DVIJE LOKACIJE (PO VUKOVAR NOVI I PO LEPTIRIĆ U BOROVU NASELJU).

O POČETKU PREŠKOLE ĆE RODITELJI BITI PRAVOVREMENO OBAVIJEŠTENI NA NAŠIM INTERNET STRANICAMA I NA VRATIMA VRTIĆA.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI UPRAVI NA 414-709

RAVNATELJICA MIRJANA KULIĆ

Povezane vijesti