Menu Close

REZULTATI UPISA U DV VUKOVAR I ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
E. Kvaternika 27, Vukovar
KLASA: 601-01/21-01/01
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-21-33
Vukovar, 27. svibnja 2021.

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara KLASA: 601-02/18-02/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-7 od 17. travnja 2018. godine, i izmjene i dopune od 22. svibnja 2019. godine, KLASA: 601-02/19-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-19-02, a vezano za Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Vukovar I, u pedagošku godinu 2021./2022. od 3. svibnja 2021. godine, sastalo se Povjerenstvo za upis djece i utvrdilo sljedeće:

Upisi u novu pedagošku godinu 2021./2022. provodili su se od 3. do 14. svibnja 2021. godine.

S obzirom na situaciju s vanrednim uvjetima rada zbog COVID-19 epidemije, ove godine upisi su se vršili na dva načina: elektronskim putem i zemaljskom poštom.

U redovitom natječajnom roku zaprimljeno je 139 zahtjeva za 6 objekata i to:

CENTRALNI OBJEKT – 35 zahtjeva
PO MITNICA – 35 zahtjeva
PO LEPTIRIĆ – 47 zahtjeva
PO VUKOVAR NOVI – 15 zahtjeva
BOGDANOVCI – 3 zahtjeva
SOTIN – 4 zahtjev

Svaki zaprimljeni zahtjev je bodovan sukladno Pravilniku o upisu te je svaki zahtjev razmatran sukladno mogućnosti upisa u traženi objekt, sukladno dobnoj strukturi i Državnom pedagoškom standardu.

Sukladno tome, realiziran je sljedeći broj zahtjeva:

CENTRALNI OBJEKT – 35 zahtjeva
PO MITNICA – 35 zahtjeva
PO LEPTIRIĆ – 47 zahtjeva
PO VUKOVAR NOVI – 15 zahtjeva
BOGDANOVCI – 3 zahtjeva
SOTIN – 4 zahtjev

Van natječajnog roka zaprimljeno je 5 zahtjeva. Budući kako zahtjevi nisu mogli biti realizirani za traženi objekt, za svih 5 zahtjeva roditeljima je ponuđena mogućnost upisa u alternativni objekt. Dva zahtjeva su odbijena, a tri realizirana.

Tijekom redovitog natječajnog roka zaprimljeno je i nekoliko zahtjeva za kraći program predškole koji će se realizirati početkom listopada ili studenog 2021. Zahtjevi za kraći program predškole još će se prikupljati.

Stručni tim vrtića će s roditeljima čija se djeca nalaze na rang listi kao primljeni, obaviti inicijalne razgovore.

O točnim terminima inicijalnih razgovora roditelji će biti naknadno obaviješteni putem oglasne ploče i mrežne stranice Dječjeg vrtića Vukovar I.

Protiv Odluke o upisu se može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od objave Izvješća o radu povjerenstva za upis djece u pedagošku godinu 2021./2022.

Prigovor se predaje neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje zemaljskom poštom.

O prigovoru protiv Odluke o upisu, odlučuje Ravnatelj Dječjeg vrtića Vukovar I u roku od 8 dana od primitka.

Odluka Ravnatelja je konačna.

POVJERENSTVO

  1. Mirjana Kulić
  2. Silvija Genčić
  3. Barbara Augustinović
  4. Ana Bilušković

REZULTATI UPISA U DV VUKOVAR I ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Povezane vijesti