Menu Close

Obavijest o promjeni ekonomske cijene i mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vukovar I

Poštovani,

sukladno Odluci o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Vukovar I i Odluke o izmjenama i Odluke o mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Vukovara, Dječji vrtić Vukovar I mijenja cijene usluga.

Ekonomska cijena iznosi:

10 sat. program s prehranom/ Ekonomska cijena          260,00 €
6 sat. program + prehrana/Ekonomska cijena                 234,00 €
6 sat. program bez prehrane/Ekonomska cijena            169,00 €

U ekonomskoj cijeni korisnik usluga s prebivalištem na području Grada Vukovara plaća cijenu:

10 sat. program+ prehrana                                                    70,00 €
6 sat. program+ prehrana                                                     60,00 €
6 sat. program bez prehrane                                                 45,00 €
Treće dijete besplatno/ sve kategorije                                    0,00 €
Čuvanje mjesta po ugovoru                                                  28,00 €                                                                 
10 sat. program, drugo dijete+ prehrana                              52,50 €
6 sat. program,  drugo dijete+ prehrana                              45,00 €
6 sat. program bez prehrane drugo dijete                           33,75 €
10 sat. program- prehrana- samohrani roditelj                     52,50 €
6 sat. program+ prehrana- samohrani roditelj                      45,00 €
6 sat. program bez prehrane- samohrani roditelj                 33,75 €
10 sat. program, drugo dijete+ prehrana- samohrani rod.       39,38 €
6 sat. program, drugo dijete+ prehrana                                 33,75 €
6 sat. program, drugo dijete bez prehrane- samohrani rod. 25,31 €

Korisnici sa prebivalištima izvan Vukovara, a čije Općine sudjeluju u financiranju cijene predškolskih usluga, trebaju se informirati o cijenama tj. sufinanciranju usluga.

                                                                                               Ravnateljica
Mirjana Kulić

Povezane vijesti