Menu Close

Obavijesti za roditelje

REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar I,  KLASA: 601-02/18-02/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-7 od 17. travnja 2018. godine, Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar I, KLASA: 601-02/19-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-19-02 od 22. svibnja 2019.…

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE U POLUDNEVNI PROGRAM I PROGRAM PREDŠKOLE U DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I, PODRUČNI OBJEKT PETROVCI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR IEugena Kvaternika 27, VukovarKLASA: 601-01/22-01/01URBROJ: 2196/1-13-04-22-13Vukovar, 16. veljače 2022. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE U POLUDNEVNI PROGRAM I PROGRAM PREDŠKOLE U DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I, PODRUČNI OBJEKT PETROVCI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022. Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa…