Menu Close

Obavijesti za roditelje

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE U POLUDNEVNI PROGRAM I PROGRAM PREDŠKOLE U DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I, PODRUČNI OBJEKT PETROVCI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR IEugena Kvaternika 27, VukovarKLASA: 601-01/22-01/01URBROJ: 2196/1-13-04-22-13Vukovar, 16. veljače 2022. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE U POLUDNEVNI PROGRAM I PROGRAM PREDŠKOLE U DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I, PODRUČNI OBJEKT PETROVCI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022. Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa…

Vrtić za bolji život

”Vrtić za bolji život” naziv je projekta čiji je nositelj Dječji vrtić Vukovar I uz partnerstvo s Dječjim vrtićem Vukovar II. Ukupna mu je vrijednost 3,5 milijuna kuna i u cijelosti će biti financiran europskim sredstvima i novcem iz državnog proračuna. „Vrtić za bolji život“ projekt je kojim se osigurava druga smjena u vukovarskim dječjim…