Menu Close

Rezultati natječajnog postupka za upis djece u pedagošku godinu 2024./2025.

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
E. Kvaternika 27, Vukovar
KLASA: 601-01/24-01/01
URBROJ: 2196/1-13-04-24-36
Vukovar, 7. lipnja 2024.

REZULTATI NATJEČAJNOG POSTUPKA ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

U natječajnom postupku za upis djece u Dječji vrtić Vukovar I, provedenom od 8. do 22. svibnja 2024. godine, pravo na upis u Vrtić ostvarila su sljedeća djeca:

CENTRALNI OBJEKT:

R.BR.INICIJALI DJETETADATUM ROĐENJA
1.G.K.28.4.2024.
2.A.Š.18.2.2024.
3.B.P.25.6.2023.
4.L.V.25.7.2023.
5.L.B.9.11.2023.
6.M.V.13.5.2023.
7.K.J.21.7.2023.
8.M.M.30.4.2023.
9.J.N.12.11.2023.
10.N.J.V.20.6.2023.
11.M.G.20.5.2023.
12.A.B.18.6.2023.
13.L.S.10.11.2023.
14.A.Š.8.2.2023.
15.M.K.14.12.2023.
16.H.Ž.31.8.2023.
17.A.J.26.6.2023.
18.I.K.31.8.2023.
19.K.P.2.12.2023.
20.A.T.17.8.2023.
21.K.K.22.4.2022.
22.L.H.16.8.2022.
23.R.M.19.5.2021.
24.T.J.21.5.2021.
25.M.S.23.3.2021.
26.K.K.27.9.2021.
27.S.K.22.1.2021.
28.A.J.19.6.2019.
29.T.B.17.3.2019.
30.M.T.K.10.5.2019.
31.V.B.28.5.2018.
32.H.T.9.5.2023.
33.O.K.27.3.2023.
34.N.B10.2.2019.
35.J.T.30.11.2021.
36.L.T.5.11.2021.
37.L.A.8.6.2023.
38.M.R.5.2.2024.

PO MITNICA:

R.BR.INICIJALI DJETETADATUM ROĐENJA
1.I.K.30.4.2024.
2.A.K.25.1.2024.
3.A.V.4.5.2023.
4.E.Đ.23.5.2023.
5.T.A.31.7.2023.
6.D.S.22.7.2023.
7.F.Š.29.7.2023.
8.L.P.15.9.2023.
9.M.S.14.4.2023.
10.L.M.7.6.2023.
11.N.K.15.12.2023.
12.Š.L.21.3.2023.
13.T.L.21.3.2023.
14.M.Š.24.5.2023.
15.M.V.27.2.2021.
16.E.J.26.11.2021.
17.M.T.14.3.2021.
18.L.Š.4.8.2020.
19.M.T.11.11.2020.
20.T.U.25.12.2019.
21.A.Z.R.22.5.2019.
22.K.V.12.8.2018.
23.M.T.22.11.2018.

PO LEPTIRIĆ:

R.BR.INICIJALI DJETETADATUM ROĐENJA
1.G.S.10.1.2024.
2.S.M.2.2.2023.
3.L.R.7.6.2023.
4.J.R.7.6.2023.
5.A.T.30.11.2023.
6.A.I.16.11.2023.
7.M.S.2.9.2023.
8.F.E.26.6.2023.
9.L.B.21.3.2023.
10.E.R.22.10.2023.
11.L.G.18.6.2023.
12.L.A.11.7.2023.
13.M.P.8.11.2023.
14.Š.V.2.12.2023.
15.B.N.16.1.2023.
16.L.B.17.9.2023.
17.R.V.25.2.2023.
18.A.I.30.1.2022.
19.J.L.14.8.2022.
20.K.O.8.12.2022.
21.B.H.8.12.2022.
22.E.H.13.9.2022.
23.T.R.29.1.2022.
24.L.B.23.3.2021.
25.B.B.23.3.2021.
26.N.B.6.12.2021.
27.I.I.8.4.2021.
28.A.Č.27.4.2020.
29.P.F.H.23.6.2020.
30.L.R.13.3.2020.
31.Š.H.23.11.2019.
32.V.P.24.12.2019.
33.L.R.20.11.2017.

PO VUKOVAR NOVI

R.BR.INICIJALI DJETETADATUM ROĐENJA
1.E.B.12.3.2024.
2.P.M.10.2.2024.
3.A.B.16.8.2023.
4.E.L.9.8.2023.
5.B.K.8.2.2023.
6.M.S.19.12.2023.
7.L.L.26.12.2023.
8.L.B.28.8.2023.
9.Š.B.18.11.2023.
10.S.I.4.4.2023.
11.S.R.11.8.2023.
12.N.I.10.7.2022.
13.A.Đ.11.1.2022.
14.P.R.15.12.2022.
15.B.K.7.9.2021.
16.D.G.1.6.2021.
17.A.C.15.10.2020.
18.Š.B.21.5.2023.
19.S.Š.4.8.2023.

PO PETROVCI

R.BR.INICIJALI DJETETADATUM ROĐENJA
1.J.S.13.10.2019.

PO BOGDANOVCI

R.BR.INICIJALI DJETETADATUM ROĐENJA
1.T.D.23.10.2021.
2.K.K.26.2.2022.

PO SOTIN

R.BR.INICIJALI DJETETADATUM ROĐENJA
1.O.R.V.K.6.4.2021.
2.I.V.K.6.4.2021.

POVJERENSTVO:

  1. Mirjana Kulić
  2. Josip Bradarić
  3. Kristina Kovačić

Predsjednica Upravnog vijeća
Kristina Bilić

Povezane vijesti