Menu Close

Obavijesti za roditelje

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE u Dječji vrtić Vukovar I za pedagošku godinu 2020./2021.

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR IE. Kvaternika 27, Vukovar UPRAVNO VIJEĆEKLASA:  601-01/19-01/1URBROJ: 2196/01-JT-4-04-19-36Vukovar, 6. svibnja 2019. Na temelju članka 15. st. 1. i čl. 23. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo Narodne novine broj 10/97.,107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 1. i 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika…